Groenbedrijven participeren in Tijd voor Taal

Vijf werkgevers in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk bieden taallessen aan hun personeel aan. Bij Binder Groenprojecten en GKB Groep gaat het om vijftig medewerkers. Welke cursus gevolgd wordt, hangt af van het huidige taalniveau van de medewerker.

Werkgevers ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst Taal voor Tijd. Vlnr Hans van den Brule en Henk Klaucke namens de BAR-organisatie, Rob Luyk van Binder Groenprojecten, Teunis Kraaijeveld van Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf en Arjan Kraaijeveld van de GKB Groep.

Beplanting vangt fijnstof op in Alblasserdam

Tegen het nieuwe geluidsabsorberende scherm langs De Helling in Alblasserdam dat begin maart werd geplaatst, zijn dinsdag 20 maart 2018 zo’n 540 hedera’s geplant. De hedera is een plant die harig is en daardoor ook fijnstof op kan vangen. Wethouder Peter Verheij, die de eerste planten tegen de wal kwam poten, vertelde dat er ook gekeken wordt naar de mogelijkheden om elders op De Helling fijnstofopvangende planten te plaatsen.

Thod Binder wint BAR-ondernemersprijs 2017/2018

Tijdens het BAR Business Gala is Thod Binder door de jury verkozen tot “Ondernemer van het Jaar 2017/2018” van de BAR-regio. Naast visie, leiderschap en creatief ondernemerschap, is de “Ondernemer van het Jaar” beoordeeld op zijn/haar successen en onderscheidend vermogen. Zijn maatschappelijke betrokkenheid bij en het verstrekken van werkgelegenheid in de regio, weegt eveneens mee.

Thod Binder genomineerd Ondernemer van het Jaar 2017/2018

STEM NU

Criteria VBO Ondernemer van het Jaar:

De Ondernemer van het Jaar in Barendrecht-Albrandswaard-Ridderkerk (BAR) moet een voorbeeld zijn voor andere ondernemers.

Naast visie, leiderschap en creatief ondernemerschap, zal de Ondernemer van het Jaar beoordeeld worden op zijn/haar successen en onderscheidend vermogen. Zijn maatschappelijke betrokkenheid bij en het verstrekken van werkgelegenheid in de regio, zal eveneens meewegen in de selectie.

Het thema ‘wonen – werken – leven’ in de BAR-regio staat centraal.

Tijdelijk groen in Zwijndrecht vervult tal van functies

Elke gemeente kent ze wel: terreinen die in afwachting van een definitieve inrichting braak liggen. Met de ontheffing tijdeijke natuur kun je ze groen inrichten zonder dat je bang hoeft te zijn dat beschermde soorten de ontwikkeling later vertragen. In de gemeente Zwijndrecht heeft dit goed uitgepakt: speelnatuur Buitenpret vervult tal van functies voor de buurt.

Lees of download de pdf van dit artikel.

Bewoners knappen groen in Verto 2 op

Op woensdag 22 november hebben bewoners van de Vertowijk een flink aantal struiken geplant achter de Scheerderij en Marelstraat. Zij deden dit samen met Bewonerscommissie Verto, Maasdelta en Binder Groenprojecten. De actie was onderdeel van het project om de groenstroken in Verto 2 op te knappen. De groenstroken zien er nu weer fris en opgeruimd uit.

Brugfuncties

Bij Binder wordt dagelijks gewerkt aan het maken van groene verbindingen. Daarbij staat samenwerken voorop en is er zelfs sprake van een ‘dakhoeder’. Zo brengen we onze verbindende rol in de praktijk én maken we uw leefomgeving steeds prettiger om te wonen, werken en recreëren.
Onderstaand commentaar en artikel over Station Hofplein en de Hofbogen te Rotterdam met Joan Almekinders van bureau ZUS is daar een mooi voorbeeld van.

Bron: Ralph Mens, Tuin & Landschap nr. 23, 2017

Brugfunctie-commentaar

Top Academie: Investeren in de toekomst van jongeren

Met de TOP Academie (Talent Ontwikkeling in de Praktijk) krijgen jongeren die anders moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt, de mogelijkheid zich met gerichte praktijklessen meer te specialiseren in een vak. Er zijn ongeveer tien vakgebieden zoals de zorg en de schoonmaakbranche. M. van der Spek Groep en Binder Groenprojecten zijn de twee bedrijven die deze leerlingen onder hun hoede nemen voor het vakgebied groen, welke gestart is op donderdag 6 oktober.