Kansen voor een duurzaam Rotterdams daklandschap

Rotterdam heeft een uniek daklandschap dat door de geschiedenis is gevormd. Na de oorlog zijn vooral veel platte daken toegevoegd, van laag in de haven tot zeer hoog in de binnenstad. In Rotterdam ligt 14,5 km2 aan platte daken. Op al die daken -van plat tot puntig en van groot tot klein- is veel meer mogelijk dan we soms denken. De gemeente Rotterdam wil het medegebruik van de daken stimuleren. Als iedereen meedoet kan er een veelkleurig en uniek Rotterdams daklandschap ontstaan.

In een drukke stad met een hoge dichtheid biedt het daklandschap de ruimte voor een multifunctioneel gebruik, een potentieel dat vraagt om benut te worden. Rotterdam heeft opgaven op het gebied van waterberging, verkoeling en vergroening van de stad en het duurzaam opwekken van energie. Daarvoor is volop ruimte op de daken van de stad. Het Rotterdamse daklandschap is bovendien uitermate geschikt voor stedelijke activiteiten, van een eigen terras tot openbare dakparken.

Download de pdf

Daklandschap Rotterdam