Groenbedrijven participeren in Tijd voor Taal

Vijf werkgevers in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk bieden taallessen aan hun personeel aan. Bij Binder Groenprojecten en GKB Groep gaat het om vijftig medewerkers. Welke cursus gevolgd wordt, hangt af van het huidige taalniveau van de medewerker.

Werkgevers ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst Taal voor Tijd. Vlnr Hans van den Brule en Henk Klaucke namens de BAR-organisatie, Rob Luyk van Binder Groenprojecten, Teunis Kraaijeveld van Kraaijeveld’s Aannemingsbedrijf en Arjan Kraaijeveld van de GKB Groep.


Op 5 maart vond de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst ‘Tijd voor Taal’ tussen de vijf werkgevers. Het zijn, naast de twee groenvoorzieningsbedrijven, een aannemer, een gemeentelijk afvalbedrijf en de ambtelijke organisatie van de drie gemeenten (BAR-organisatie).

Volgens Hans van den Brule, directeur bij de BAR-organisatie, zorgt een betere taalbeheersing voor gelukkigere mensen, zowel zakelijk als privé. „Wij merken dat als mensen teksten niet goed kunnen begrijpen, ze zich vaak dom voelen. En dat beïnvloedt de manier waarop ze in de maatschappij staan en in hun werk functioneren.”

Veel medewerkers begrijpen soms niet wat er in een brief of email staat en kunnen die dus ook niet goed beantwoorden. Van den Brule geeft aan dat werkgevers meemaken dat medewerkers een onduidelijke mail sturen naar een collega, die vervolgens door hem niet foutloos kan worden gelezen. Er ontstaat een misverstand waardoor medewerkers werkzaamheden verkeerd uitvoeren.

Volgens Van den Brule zou het mooi zijn als meer gemeenten en bedrijven dit soort taalcursussen gaan geven. „De huidige subsidiepot staat tot 1 juli dit jaar open, daarna niet meer. Wel verwacht ik dat er in 2019 weer een subsidiepot open zal gaan.” Volgens de directeur van de BAR-organisatie hangt de slagingskans van dergelijke taalcursussen sterk af van de kwaliteit van de taalaanbieder en het enthousiasme van de taaldocent. „Ook is het belangrijk dat je als bedrijf of samenwerkingsverband een goede promotiecampagne opzet én daarbij zeker geen stigmatiserende toon aanslaat.”

Volgens de Stichting Lezen & Schrijven, die ook betrokken is bij ‘Tijd voor Taal’, hebben medewerkers waarvan de taalbeheersing beter is, meer kans op de arbeidsmarkt en kunnen ze hun werk beter uitvoeren. Ook zijn ze over het algemeen gezonder en hebben ze minder financiële problemen. Je zou denken dat het wel meevalt met de taalachterstand van medewerkers van bedrijven in Nederland, maar dat is niet het geval. Volgens de stichting hebben maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders moeite met lezen of schrijven of met allebei.

…lees verder in de pfd van het artikel.

Tekst en beeld: Dick van Doorn
Bron: www.tuinenlandschap.nl