Binder DNA

In 1993 werd Binder als eerste groenvoorzieningsbedrijf in Nederland gecertificeerd voor zowel ISO-9001 als VCA**. 25 jaar later kunnen wij gerust stellen dat het Binder-DNA bestaat uit:

 • Kwaliteit
 • Gezondheid
 • Veiligheid
 • Duurzaamheid
 • Innovatie

HRM

Bij ons personeelsbeleid hanteren wij drie belangrijke pijlers…

 • Vakmanschap
 • Vertrouwen
 • Verbinden

Waar binnen een bedrijf 80% van de omzet bestaat uit het leveren van diensten in de vorm van arbeid, is een gedegen personeelsbeleid van groot belang.
Door creatie van eigenwaarde bij ieder personeelslid groeit de organisatie en kunnen we goed werken met zelforganiserende teams, ook op uitvoerend niveau.
Opleiden betekent niet zomaar een losse cursus, maar bij Binder noemen we opleiden ”een leven lang leren”.

Naast een consitent en gestructureerd opleidingsplan…

 • …sturen wij op kennisoverdracht van persoon naar persoon, in en op het werk, in ploegen, toolboxen en door efficient overleg.
 • …zorgen tevens voor een heldere effectieve overlegstructuur op de juiste momenten.
 • …door minimaal jaarlijks het gesprek aan te gaan op functioneren en beoordelen zorgen we blijvend voor “Vitalitiet” en “Diversiteit in inzetbaarheid”.
 • …en natuurlijk “de juiste man op de juiste plaats”.