Kernwaarden

Bij Binder staat waardecreatie centraal. Binnen het kader van al onze primaire en secundaire bedrijfsprocessen hebben we de volgende kernwaarden opgesteld:

  • Continuïteit
  • Diversiteit
  • Rentabiliteit
  • Flexibiliteit
  • Vitaliteit

Klantwaarden

Een goede samenwerking met klanten is voor ons van groot belang. Ook hier gaat het om het leveren van toegevoegde waarde.
Bij de benadering van onze klanten hanteren wij de volgende klantwaarden:

  • Klant centraal
  • Eigenaarschap
  • Flow in de keten
  • Efficiënt en effectief
  • Continu verbetering