Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO – algemeen

MVO is bij Binder verankerd in vrijwel alle bedrijfsprocessen.

MVO – samenwerkingen

  • Regionaal Investerings Fonds Waterroute
  • groen & water in projecten
  • onderwijs & ondernemer & overheid
  • Watersensitief Rotterdam (klimaatadaptie)
  • Bestuur Stichting DakAkker
  • TRI – groei & groen (opleiding mensen id sector)
  • EMC Groen & Gezondheid

MVO – sponsoring

  • goede doelen o.a. ondersteuning wish-huis
  • kortingen bij sociaal-maatschappelijke projecten
  • sponsoring en deelname o.a. ropa-run & alpe d’huzes

MVO – innovatief
zie Innovatie

MVO & SROI
zie SROI