Regionale betrokkenheid

Sinds 1935 is de 3e Binder-generatie actief als werkgever in de regio.

1935-1973 Th.E.A. Binder
1973-1998 Th.A. Binder
1998-heden Th. Binder

Onze regionale betrokkenheid gaat verder dan 3 generatie Binder in ruim 80 jaar.
In de directe omgeving van ons bedrijf verbinden wij ons door:

  • Wonen/werken
  • Aanleg en onderhoud buitenruimte
  • Samenwerking in buurtnetwerk
  • Samenwerking BAR Mens & Werk
  • Langdurig contract BAR – Binder
  • Instroom personeel (achterstand/kaartenbak)
  • Edu delta Barendrecht (opleidingscentrum)
  • Diverse sponsoring en belangeloze inzet