Social return on investment

SROI samenwerking

“Werk is de beste zorg!”

Gericht op:

  • Duurzame Inzetbaarheid
  • Maatschappelijke – & Lokale Betrokkenheid

SROI in de praktijk

“Ga niet uit van hun beperkingen, maar van hun kracht!”

  • ontwikkelnetwerk woonstad
  • top-academie (opleiding & instroom)