Wijze van organiseren

De wijze van organiseren van Binder heeft de volgende kenmerken:

  • flexibel, efficiënt & effectief
  • opschalend vermogen (2 > 10)
  • adaptief vermogen
  • gewaarborgde continuïteit
  • samenwerking
  • zelforganiserende teams
  • korte heldere lijnen en “in de lijn organiseren”
  • duidelijke rolverdelingen
  • specifieke eigen planning op afdeling- & voormanniveau
  • dubbelposities & achtervang, zowel binnen als buiten