Top Academie: Investeren in de toekomst van jongeren

Met de TOP Academie (Talent Ontwikkeling in de Praktijk) krijgen jongeren die anders moeilijk aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt, de mogelijkheid zich met gerichte praktijklessen meer te specialiseren in een vak. Er zijn ongeveer tien vakgebieden zoals de zorg en de schoonmaakbranche. M. van der Spek Groep en Binder Groenprojecten zijn de twee bedrijven die deze leerlingen onder hun hoede nemen voor het vakgebied groen, welke gestart is op donderdag 6 oktober.

Een groep van ongeveer tien leerlingen van drie verschillende scholen is begonnen in de groensector. Het gaat om leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Zij hebben een andere leerbehoefte. Zij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te zien, te doen en te herhalen. Enkel stage lopen is voor hen niet voldoende. Theorie en praktijk moeten in elkaar overgaan om de nodige vakvaardigheden en competenties aan te kunnen leren.
Ruud Vis tuintechnicus bij M. van der Spek en praktijkopleider begeleidt de studenten op de praktijkdagen op donderdag. Donderdag 12 oktober namen de leerlingen een kijkje op het terrein van het hoveniersbedrijf M. van der Spek. Na een korte presentatie over het bedrijf heeft directeur Rien van der Spek met de groep gesproken en daarna kregen ze een rondleiding over het terrein. In de werkplaats konden ze onder begeleiding van Ruud en timmerman Bo Sparreboom bouwen aan vogelhuisjes en insectenhotels. Ze hebben tevens voor speeltoestellen typeplaatjes gestanst. Een belangrijk onderdeel voor de keuring van het speeltoestel. Ook keken ze naar ‘probes’ (testlichamen) die gebruikt worden om speeltoestellen te inspecteren. Na de lunch brachten de leerlingen een bezoek aan Zorgboerderij Swaenensteyn in Zoetermeer. Hier werken en leren leerlingen van vergelijkbare scholen.

De volgende dag zijn de leerlingen voor het eerst aan de slag gegaan in de Spoortuin van het Essenburgpark (nabij Blijdorp) in Rotterdam. Op vrijdag begeleidt Wilfried van Bremen, vakkracht van Binder, de leerlingen. Ook bij Binder hebben de leerlingen een dag kennis gemaakt met het groen vakgebied. Samen met Wilfried zijn er allerlei machines gezien en uitgeprobeerd en een mini-daktuin gemaakt. Het aantal praktijkdagen per week zal later in het schooljaar van twee naar drie gaan zodra iedereen aan de stage gewend is.
De TOP Academie is een Initiatief van Learn2Work in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het zijn vakscholen die worden opgezet door bedrijven en scholen om jongeren zonder startkwalificatie perspectief op werk te bieden. De voormalige Rotterdamse Wethouder Hugo de Jonge zegt over de TOP Academies: “We stimuleren het zeer dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar weten te vinden, omdat een goede werkplek voor deze opleidingsniveaus niet altijd een vanzelfsprekendheid is.”

M. van der Spek Groep en Binder Groenprojecten zijn allround hoveniersbedrijven gevestigd in Benthuizen en Poortugaal. Beide bedrijven werken samen met ruim honderdveertig vakmensen dagelijks in het groen. Van kleine stads- en daktuinen, tot grote groenprojecten voor gemeenten en bedrijven. De bedrijven doen meer dan alleen hun werk. Zo zetten de hoveniers en groenvoorzieners zich in voor een duurzame samenleving. Een samenleving waarin M. van der Spek en Binder Groenprojecten zorgen voor de natuur, de omgeving en de medemens. Beide bedrijven zijn ervaren in het duurzaam inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

TOPacademie
Topacademie Tuin&Landschap 4-2018

Voor meer informatie: rob@binder.nl