Een dak is meer dan een overdekking van een gebouw

Kennissessie over Groene Daken

Donderdag 20 september 2018 vanaf 13:00 uur
Locatie: BDA Dakadvies, Avelingen West 33, Gorinchem (Hoofdentree)


Het dak boven de Meent in Papendrecht

Beste partners, aannemers, installateurs, politici, makelaars, projectontwikkelaars, adviseurs, architecten, corporaties,

Hoe u het wendt of keert, in Nederland hebben we te maken met verandering in het klimaat en krijgen we te maken met extreme weersituaties zoals hevige neerslag, extreme droogte en langdurige hitte.

Natuurlijk zitten er ruwe kanten aan de klimaatverandering. Verandering is niet altijd prettig. Maar als u het aan de organisatoren van de kennissessie Groene Daken van 20 september vraagt, focussen we te weinig op de mogelijkheden.
De overgang naar een klimaat-adaptieve regio is naast een uitdagende opgave, ook een buitenkans om anders te kijken en nieuwe onderwerpen een positieve impuls te geven.

De organisatie nodigt jullie van harte uit om samen met Stichting BlauwZaam, gemeente Gorinchem, BDA Dakadvies en Waterschap Rivierenland deel te nemen aan de kennissessie over de mogelijkheden en de voordelen van groene daken en mee te werken aan een klimaat robuuste gebouwde omgeving.

Tijdens deze bijeenkomst treft u vertegenwoordigers van politiek en bedrijfsleven in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden die betrokken zijn bij klimaatadaptatie. Wilt u kennis delen, informatie opdoen, netwerken, en een klimaatadaptieve regio samen met anderen verder brengen?

Graag aanmelden via deze link
Mocht u collega’s willen meenemen, dan is dat mogelijk. Graag ook aanmelden via de link.

Namens de organisatie
Otto de Keizer en Christian Alderliesten (namens de gemeente Gorinchem )
Johan Sterk (namens Gorcum Natuurlijk Groen)
Cindy Gejas (namens Waterschap Rivierenland)
Rolia Wiggelinkhuijsen en Rob Luyk (namens Stichting Blauwzaam)

Programma
13.00 – 13.30 Inloop met mogelijkheid tot netwerken en een broodje
13.30 – 14.00 Inleiding en interview met Eelke Kraaijeveld, de wethouder Duurzaamheid van de gemeente Gorinchem door de dagvoorzitter
14.00 – 15.45 Inspirerende pitches en praktijkcases verzorgd door Dirk van Peijpe (Urbanisten), Floor van den Bergh (Buro Bergh) en Paul Verkaik (BDA Gorinchem) inclusief koffie.
15.45 – 16.00 Evaluatie, samenvatting en afsluiting. Hoe gaan we samen verder?
16.00 – 17.00 Afsluiting met een netwerkborrel en ontmoeting.

Rob Luyk – Dagvoorzitter

Rob woont, met ‘omwegen’, sinds 2002 in Streefkerk, is 52 jaar en sinds 2006 bedrijfsleider bij Binder groenprojecten. Hij is gespecialiseerd in (stedelijke) natuurontwikkeling, daktuinen en natuurlijk spelen, zijn innoverende en dagelijkse thema’s: klimaatadaptief, preventief, circulair, slim, inclusief, veerkrachtig en integraal. Opgeleid als docent MBO groene ruimte, Master in management van verandering RSM. Als bestuurder hanteert hij zijn lijfspreuk ‘denken en doen’ = bottom-up besturen/ dienend besturen. Hij is actief in diverse bestuursfuncties én Partner van Blauwzaam en actief binnen verschillende werkgroepen van de Stichting.

De sprekers:

Floor van den Bergh
Als één van de koplopers in Nederland werkt Floor van den Bergh (Buro Bergh,1979) aan het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Klimaatbestendig zijn willen we allemaal, maar hoe doe je dat eigenlijk? Aan de hand van een aantal uitgevoerde projecten met groene daken laat Floor zien wat er mogelijk is en wat de meerwaarde is voor onze leefomgeving. Ook bespreekt zij steeds terugkerende dilemma’s in de dagelijkse praktijk over kosten, wie betaalt/wie profiteert en hoe krijgen we bewoners (met platte daken) mee?


Paul Verkaik
Paul Verkaik is directeur van BDA Dak- en Gevelopleidingen, waar opleidingen en cursussen georganiseerd worden over het ontwerpen, beheren en onderhouden van platte daken, hellende daken en gevels. Omdat het verduurzamen van deze gebouwdelen een actueel thema is, zijn met name de trainingen op het gebied van groene daken en zonne-energiesystemen bijzonder populair. De cursussen worden vooral bezocht door kaderfunctionarissen van beheerders, ontwikkelaars, toeleveranciers en uitvoerende dakaannemers, dakhoveniers en installatiebedrijven.


Eelke Kraaijeveld
Eelke Kraaijeveld is vier jaar wethouder en vier jaar raadslid geweest voor de PvdA in Hardinxveld-Giessendam. Als bestuurslid van Gymnastiekvereniging OKK kwam hij in aanraking met de gemeentepolitiek en werd hij in 2010 gevraagd om wethouder te worden. In de periode 2010-2014 was hij PvdA-wethouder in een college met CDA, CU en SGP, een tijd die zich kenmerkte door bezuinigingen en moeilijke maatregelen. Desalniettemin wist hij verschillende doelen te bereiken, waaronder het mogelijk maken van nieuwbouw van twee scholen en een sporthal. Ook heeft hij de voorbereidingen getroffen voor de decentralisatie van de WMO en de Jeugdzorg en de invoering van de Participatiewet. Na het wethouderschap is hij in 2014 aan de slag gegaan bij de Drechtsteden als regisseur Sociaal en heeft sinds vorig jaar ook de rol van Procesmanager voor de Netwerksamenwerking Energieakkoord Drechtsteden mogen invullen.
Dirk van Peijpe
Dirk van Peijpe is stedenbouwkundige en directeur van DE URBANISTEN. Dirk studeerde in 1997 af aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Hij was lange tijd stedenbouwkundige bij de Dienst Stadsontwikkeling in Rotterdam waar hij verantwoordelijk was voor het ontwerp van openbare ruimtes in de binnenstad. In 2009 richtte Dirk met Florian Boer in DE URBANISTEN op.
Met DE URBANISTEN heeft hij in de afgelopen jaren een bijzondere expertise heeft opgebouwd in klimaatsensitieve stedenbouw en landschapsarchitectuur. Het bureau is toonaangevend in het integreren van wateropgaves in het stedelijk ontwerp, met waterpleinen in Rotterdam en Tiel als gerealiseerd bewijs. Met De Urbanisten is Dirk inmiddels ook internationaal actief. In Kopenhagen werkt hij aan een regenbestendige straat en in Gent aan een klimaatplantsoen. In 2017 was Dirk curator van de Rotterdamse Dakendagen. Hij is regelmatig spreker op conferenties in binnen- en buitenland en als gastdocent verbonden aan de Academies van Bouwkunst in Rotterdam en Tilburg.