Regionaal innoveren met Water en Groen in PPS Waterroute

In Zuid-Holland is Binder Groenprojecten samen met onder andere TRI Noordwest Nederland en Wellantcollege partner in PPS Waterroute.

In dit 4-jarige project worden crossovers gemaakt in het onderwijs en in integrale projecten met water en groen.

Eén van de doelen is het onderdeel water te integreren in het reguliere groenonderwijs zodat we ook de nieuwe generatie kunnen enthousiasmeren en inspireren.

Lees meer over deze innovatieve en toekomstgerichte samenwerking in bijgevoegd artikel.

TRI-Artikel

Meer informatie is ook te vinden op:  http://www.ppswaterroute.nl/

Heeft u vragen over de PPS Waterroute? Mail dan met Rob Luyk rob@binder.nl