Innovatie

Ontwikkelingen in Industrieel Groen, Greenviewer en meer.

Industrieel groen

Sinds de opkomst van de industrie is Binder Groenprojecten al vanaf 1960 actief in dit specifieke marktsegment. Met de uitbreidingen van Botlek, Europoort en Maasvlakte groeide Binder mee met haar omgeving. Specialistische kennis en ervaring voor het beheer van de functionele industrieterreinen maakt Binder tot de ideale onderhoudspartner.

Met certificaten voor ISO9001, VCA** en Groenkeur is de organisatie volledig afgestemd op de kwaliteits- en veiligheidseisen van deze klantgroep. Door innovaties op het gebied van onkruidbestrijding en maaiwerk van dijken en vlakland werkt Binder efficiënt en effectief mee aan de juiste bedrijfsuitstraling.

Het gebruik van GIS Greenviewer maakt het terreinonderhoud nog beter inzichtelijk en efficiënter te monitoren en sturen.

Bent u benieuwd naar onze werkwijze? Neem dan contact met ons op.

Greenviewer

In samenwerking met De Enk Groen en Golf en Cobra geoadviseurs is de GIS Greenviewer ontwikkeld. De GIS Greenviewer maakt het mogelijk de groen interactief te beheren en data vast te leggen. De Greenviewer werkt op alle apparaten met een internetbrowser. Dus naast de pc is de GIS Greenviewer met al zijn mogelijkheden ook op een tablet of smartphone te gebruiken.

Bij verschillende golfbanen die bij de Enk Groen & Golf in beheer zijn, zijn 3D-scans en scans met de grondradar uitgevoerd. Een drone maakt luchtfoto's die worden toegevoegd. Al deze beelden kunnen direct zichtbaar worden gemaakt op de kaart.

Beter grip op beheer

De greenkeepers krijgen zo alle handvatten om data vast te leggen om nog beter grip te krijgen op het beheer. Naast het vastleggen van alle spelgebieden inclusief oppervlak kunnen er ook meldingen worden geplaatst. Is er bijvoorbeeld een beschermde diersoort aangetroffen? Dan kan de locatie worden aangegeven op de kaart. De registratie van aanwezige flora en fauna is zo meteen geborgd. Bij deze locatie kan onder andere ook worden aangegeven wat er is aangetroffen en hoe groot de beschermde zone moet zijn. Ook het bijhouden van gefaseerde beheersonderdelen bijvoorbeeld natuurrough, schapenbeheer en verschralingsgebieden zijn mogelijkheden. Dit alles op een interactieve manier.

Automatische melding bij problemen

In deze meldingsoptie is het ook mogelijk om problemen aan sproeiers aan te geven. De greenkeeper, leverancier en/of beheerder van de sproei-installatie krijgt automatisch een mailtje om actie te ondernemen, inclusief rapportage. Alle acties worden daarbij geregistreerd in een logboek, gekoppeld aan de sproeier. Zo is de historie van iedere sproeier gemakkelijk terug te vinden.

Lees meer over de Greenviewer op greenviewer.eu

Robotmaaiers

De Enk Groen & Golf beschikt over 15 gerobotiseerde green- en fairwaymaaiers voor het golfbaanonderhoud. Deze machines werken op basis van gps en kunnen onbemand maaien.

  • Op afstand bestuurbaar
  • ARBO-vriendelijk

Gps-gestuurd maaien

Voor de robots wordt een standaard fabrieksmaaimachine gebruikt. Hierop wordt het besturingssysteem van DynaMow gebouwd. Het systeem bestaat uit onder meer RTK-GPS, sensoren, actuatoren en een touchscreen bedieningspaneel. De operator blijft in de buurt en kan indien nodig op elk moment ingrijpen. De robotmaaier kan ook handmatig bediend worden.

volledig automatisch

De maaipatronen worden dynamisch berekend op basis van het te maaien oppervlak en het omliggende werkgebied. Deze wordt eenmalig ingesteld door langs de rand van deze gebieden te rijden. Hierbij wordt rekening gehouden met de werkbreedte, de gewenste maairichting, de draaicirkel van de machine en de ruimte waarin mag worden gekeerd. Het systeem kan voor elk maaioppervlak verschillende maaipatronen berekenen. Hiermee wordt onder andere insporing vermeden. Na het berekenen van de maaipatronen wordt de maaier op het startpunt gezet en vervolgens gaat alles automatisch: rijden, sturen, heffen, zakken, gas geven, enzovoorts. Door de werkgebieden te koppelen kunnen alle holes van uw golfbaan gemaaid worden.

Zorgeloos groen

Het maken van een beplantingsplan is meer dan een plantenvak vullen met planten. Het vraagt om een visie, structuur maar ook om een goed ontwerp. Als we gaan kijken naar de huidige beplantingsvakken in diverse gemeenten dan zien wij troosteloos groen met weinig kleur en veelal versnippering van vakken waardoor een rommelig beeld ontstaat. Deze vakken vragen doorgaans om intensief onderhoud.

Buro Mien Ruys (ontwerp en esthetische supervisie), de Enk Groen & Golf (uitvoering en onderhoud), Boot & Dart (heesterkwekerij) hebben de handen ineen geslagen en zijn een samenwerking aangegaan om de kwaliteit te verbeteren van het openbare groen. Deze drie onafhankelijke partijen hebben hun expertise en ervaring gebundeld.

Hoe werkt het

Voor een bestaande en verouderde groenaanleg worden in overleg met de opdrachtgever de uitgangspunten geformuleerd met betrekking tot het eindbeeld en het onderhoudsniveau. Dit wordt door Buro Mien Ruys vertaald in een ontwerp en beplantingsplan. De plannen worden door de Enk Groen & Golf en Boot & Dart kritisch getoetst op aanlegkosten, onderhoudsniveaus en sortimentkeus. Door ervaren vaktechnische hoveniers worden de plannen aangelegd en onderhouden. Buro Mien Ruys houdt het toezicht gedurende deze periode. De aanleg wordt gekoppeld aan 3, 5 of 10 jaar onderhoud waarbij naast het reguliere onderhoud alle noodzakelijke werkzaamheden zoals het vervangen van dode planten, bijmesten e.d. inbegrepen zijn. Kortom: Alle zorgen uit handen voor een vooraf vastgesteld vast bedrag.

Resultaten

Het is gebleken dat deze aanpak tussen de drie bedrijven werkt. Klik hier voor het wetenschappelijk onderzoek naar relaties tussen Zorgeloos Groen en leefbaarheid en gezondheid.
Graag verwijzen wij u naar www.zorgeloosgroen.eu voor nog meer informatie en gerealiseerde projecten.