Kwaliteit, veiligheid en milieu

Op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu nemen we uiteraard onze verantwoordelijkheid. Dat doen we in de eerste plaats met een eigen kwaliteitssysteem. Daarnaast hebben we een speciaal veiligheidsbeleid ontwikkeld waarin ook aandacht is voor herplaatsing van medewerkers, loopbaanbegeleiding en ontwikkeling. Ook het milieu heeft onze speciale aandacht: we streven ernaar om materialen zo veel mogelijk te hergebruiken en afval zo veel mogelijk te scheiden. De ambities op deze drie gebieden stellen we ieder jaar naar boven toe bij. Binder is ISO- en VCA-gecertificeerd en heeft GroenKeur voor groenvoorzieningen, dak- en gevelbegroeiingen.

CO2 Prestatieladder

Bekijk hier het certificaat

Invulling aan een duurzame bedrijfsvoering

We hebben onze duurzaamheidsdoelstellingen gekwantificeerd door te werken conform de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven stimuleert tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie. De ladder haakt hiermee bewust in op duurzaam ondernemen van bedrijven die daar van binnenuit, als ontwikkelingstraject mee bezig zijn.

Doelstelling

In onze projecten signaleren wij reductiemogelijkheden en maken we milieubewuste keuzes ten aanzien van de uitvoer en het opgeleverde werk. Zo bezorgen wij onze opdrachtgevers een lagere CO2-emissie, ook lang nadat onze directe rol uitgespeeld is. De doelstelling is om in het jaar 2021 8% van onze CO2-emissies te reduceren ten opzichte van 2016. Meer informatie hierover is te vinden in onderstaande documenten.

Energie Managementplan CO2

De uitwerking van onze plannen om de reductiedoelstellingen te realiseren.

Ten behoeve van niveau 5 op de ladder:
Ketenanalyse afvalverwerking
Analyse scope 3 CO2 emissies

Footprint 2018-2019

Footprint 2018

Footprint 2019

Reductie doelstellingen

De uitwerking van onze reductiedoelstellingen

Communicatieplan
Het communicatieplan voor de website

CO2 uitstoot op dit moment

CO2 uitstoot per jaar:

2018 1.637,26 ton
2019 1.502,53 ton

CO2 uitstoot per FTE:

2018 8,23 ton CO2*
2019 7,59 ton CO2*


Lees meer over de CO2-prestatieladder op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)